Rozpis


O pohár jihlavského pivovaru Ježek:

Žebříček B-Čechy, Český pohár veteránů, 11. a 12. závod Ligy Vysočiny - klasická a krátká trať

Datum:
8.-9.9.2012
Pořadatel:
OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů
Místo (centrum):
Jihlava – Pávov – areál autokempu, asi 1 km od dálnice D1 – exit 112, GPS: 49°26'50"N, 15°35'58"E - viz mapa
Klasifikace:
závod jednotlivců s intervalovým startem: 8.9. – klasická trať, 9.9. – krátká trať
Kategorie:
Žebříček B-Čechy, ČPV Liga Vysočiny
- D10N, D10C, D12C
H10N, H10C, H12C
HDR, P
D14B, D16B, D18B, D20B
H14B, H16B, H18B, H20B
D14C, D16C, D18C
H14C, H16C, H18C
D21B, H21B, D21C, H21C D21D, H21D
D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
D35C, D45C, D55C
H35C, H45C, H55C, H65C
Závodníkům oddílů oblasti Vysočina v kategoriích DH14B – DH18B budou výsledky započítány do dlouhodobé soutěže Ligy Vysočiny
Přihlášky:
do 26.8.2012 přes přihlašovací systém na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
Po tomto termínu až do 2.9.2012 za vklady zvýšené o 50%.
Od 3.9. jen dle možností pořadatelů a za příplatek 100% (vyjma kategorie HDR a P)
 
Pro neregistrované a zahraniční závodníky lze přihlášku poslat e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz
Vklady:
kat. So - klasika Ne – krátká
DH14B 80 Kč 80 Kč
DH16B-DH20B 160 Kč 140 Kč
DH21B, DH21C 180 Kč 150 Kč (*)
DH35B-DH55B 160 Kč 140 Kč
DH60B a výše 80 Kč 80 Kč
DH10C-DH14C,HDR, P 40 Kč 40 Kč
DH16C-DH18C 70 Kč 70 Kč
DH21D 70 Kč 70 Kč
DH35C-DH65C 70 Kč 70 Kč
(*) Závodníkům přihlášeným v řádném termínu do kat. DH21C z oddílů oblasti Vysočina bude poskytnuta sleva: v sobotu 110 Kč a v neděli 80 Kč
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce
Vklady uhraďte na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800 (Volksbank CZ). Variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
Ubytování:
pořadatel zajišťuje následující ubytování ze soboty na neděli:
  • nouzové v tělocvičně – cena 70 Kč/os.
  • na postelích v ubytovně a chatkách autokempu (přímo v centru závodu):
    • 2- a 3-lůžkové pokoje ubytovny (kapacita 120 lůžek) – cena 190 Kč/os.
    • 2- až 5-lůžkové chatky (kapacita 42 lůžek ) – cena 160 Kč/os.
požadavky na ubytování posílejte na adresu SJIprihlasky@seznam.cz a po potvrzení uhraďte společně s vkladem, požadavky budou vyřizovány do naplnění lůžkové kapacity dle pořadí doručení. V centru závodu je možné také nocovat ve stanu nebo karavanu, platí se na místě přímo správci autokempu.
Prezentace:
v centru závodu v sobotu 8.9. v 9:30-11 hod., v neděli 9.9. v 8:00-8:30
Vzdálenosti:
ubytování – centrum: 0 km
parkování – centrum: do 500 m
centrum – cíl: 0 m
centrum – start: do 2000 m
Start 00:
v sobotu 12:00, v neděli 9:30
Systém ražení:
SportIdent
Terén:
zvlněný až kopcovitý terén, porostově různorodý les (jehličnatý, listnatý i smíšený) většinou s dobrou průběžností, místy kamenité svahy či ojedinělé shluky menších skalek
Mapa:
stav léto 2012, hl. kartograf M.Kratochvíl, klasická trať - měřítko 1:15.000, E 5 m resp. pro kategorie od DH45 výše 1:10.000, krátká trať – 1:10.000, E 5 m pro všechny kategorie, mapový klíč ISOM, mapa bude upravena vodovzdorně
Informace:
http://zb2012.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490
Hlavní osoby:
ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda, R1
stavitel tratí: Martin Kratochvíl (R2) - krátká trať, Jiří Suchý (R2) - klasická trať
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012
Upozornění:
provozování prodejní nebo propagační činnosti (vyjma propagace dalších sportovních akcí) pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího. V centru je prostor pro postavení oddílových stanů
Občerstvení:
v centru závodu běžný sortiment (pivo, nealko, káva, čaj, párky atd.)

Rozpis bych schválen soutěžní komisí 16.5.2011

Eva Dokulilová - ředitelka závodu
Milan Venhoda - hlavní rozhodčí